Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα σε τιμές χονδρικής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Εταιρίας μας στο τηλ. 2104177741.